Välkommen till J.Gräv o mek

J.Gräv o Mek erbjuder traditionella grävarbeten, främst inriktat på enskilda avlopp till hushåll utanför kommunalt avlopp.

 

Har ni haft besök av Miljö & hälsa från er kommun, och de har dömt ut ert avlopp?

Då kan vi hjälpa er!

 

Produkter

Vi jobbar helst med trekammarbrunnar i betong.

Då får du som kund ett billigt o hållbart avloppssytem.

Vi använder inte längre Fann och deras produkter, då vi haft problem med kvaliteten.

Jobbigt både för kunden och oss, att komma tillbaka o göra om.

 

Område

Vi jobbar främst i Tierp, Uppsala och Östhammars kommun.

Vi kan givetvis sträcka oss längre ut över kommungränserna, om det behövs?

Hör bara av er med en förfrågan, så återkommer vi till er!

 

 

Inför arbetet

Det första ni bör göra, är att ringa en miljöinspektör hos er kommun. Ni skall då ställa frågan om det är NORMAL

eller HÖG SKYDDSNIVÅ i området där ni har den berörda fastigheten.

Nästa viktiga fråga gäller hur lång behandlingstid de räknar med vid en bygglovsansökan gällande

nytt avloppssystem. Är de snälla så kan man oftast få ut en tomtkarta, som man sedan behöver till

bygglovsansökan.

Ring också Vattenfall och Telia. Begär kabelanvisning! Och se till att de kommer ut till er!

Låt dem inte prata på er någon karta, utan de kommer, om ni begär det.

En kostnadsfri tjänst, där de markerar ut ledningar i marken. Har ni fiberbredband gäller även detta.

Det är fastighetsägaren som blir ansvarig vid avgrävda kablar, som inte varit utmärkta på tomten.

 

Dessa ting är viktiga inför planeringen av nya avloppet.

Därefter kommer vi kostnadsfritt ut till fastigheten, och tittar på förutsättningarna för just ert avloppsbyte.

När alla förutsättningar har klarats ut, får ni en offert på allt som ni vill ha utfört.

 

Ni kan välja från enkel entreprenad, då ni är med lite själva. Och kanske återställer trädgården

helt själva. Eller hel entreprenad, då vi återställer allt.

 

Ett förhandsbesked. som innehåller grävning av provgropar, perkulationstest av jorden,

och koll på grundvattennivå måste alltid göras.

I detta ingår alltid också kontakt med kommunen. Och deras Miljöinspektörer.

Samt hjälp med projektering och bygglovsansökan.

Vi debiterar 5000 kr inkl. Moms för detta jobb.

Kostnad för bygglov står kunden för.

 

Pris för en installerad avloppsanläggning, hamnar ca: 60000:- till 130000:- inkl. Moms.

En liten del, ca. 20000:- kan bli Rotavdrag.

 

Andra traditionella grävjobb utför vi också vid behov. Såsom jobb i skogen med dikningar och skogsbilvägar.

Grundjobb för platta på mark tex.

Vi lejer in andra proffs för själva gjutningen.

 

Förutom grävmaskin, har vi lastbil med flakväxlare.

Vi säljer och levererar även grus och jord, om ni har behov av detta.

 

Kontakta oss

Ni kan nå oss via e-post och telefon. Har vi inte möjlighet att svara på telefon under dagen så ringer vi upp

på kvällen mellan 19 och 20.

Mejlförfrågningar besvaras inte omgående, men  är ändå det bästa sättet att kontakta oss på.

 

Vår kalender brukar vara fulltecknad 6-8 veckor framåt.

Hoppas ni har förstående med att ni får vänta lite på grävarbetet.

 

Vi ser fram emot att få höra av från er!

 

Vänliga hälsningar, önskar Johan Henriksson, J.Gräv o mek.

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)